Suomeksi - På svenska - In English

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitos

Poistumisluvat

Vangille voidaan myöntää poistumislupa (loma) sen jälkeen, kun vankilassaoloajasta on kulunut kaksi kolmasosaa tai kun kysymyksessä on tärkeä syy.

Poistumislupa voidaan myöntää, jos on todennäköistä, että vanki noudattaa lupaehtoja. Anomusta ratkaistaessa on otettava huomioon kaikki tiedossa olevat seikat, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa, tulisiko vanki noudattamaan lupaehtoja. Ellei lupaehtojen noudattamista pidetä riittävän todennäköisenä, vangille voidaan myöntää poistumislupa saatettuna.

Poistumislupaa saa korkeintaan kolme vuorokautta kahden kuukauden aikana.

Suurin osa poistumislupa-anomuksista ratkaistaan vankiloissa. Elinkautisvankien ja koko rangaistusta suorittavien poistumisluvista päättää Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja.

Poistumislupamatka voidaan tietyissä tapauksissa maksaa valtion varoista.

Jos vanki noudattaa poistumisluvan ehtoja, poissaoloaika luetaan rangaistusajaksi.

Vuonna 2016 anotuista 17 776 poistumisluvasta myönteisen päätöksen sai 13 813 kappaletta eli 78 %.

Myönnetyistä poistumisluvista vangit käyttivät vuonna 2016 yhteensä 13 348. Lupaehdot rikottiin 491 poistumisluvan osalta eli 3,7 %:ssa tapauksista.

 
Julkaistu 28.3.2017